UD 3 A Hixiene e a Sanidade nas Actividades de Tempo Libre

Boa Tarde,

A UD 3  versa sobre a Hixiene e a Sanidade nas actividades de Tempo Libre

Como traballo despois de revisar o PDF, deberedes crear 10 normas, que consideredes básicos sobre os hábitos hixiénicos nas actividades de tempo libre.

Lembrade que o meu correo é:

juanma.garcia.rozas@gmail.com

Saúdos

Juanma Rozas

Ola,

Adxunto a Unidade Didáctica 3:

6 Hixiene e Sanidade nas actividades de tempo libre

Lembrade que deberedes enviarme as 10 normas hixiénicas que consideredes imprescindibles o meu correo electrónico

Saúdos

Juanma Rozas

Please log in to join the chat